Animatorzy Kultury – KGW „Gosposie Samosie”

Pierwszoplanowe role tego dnia grali w pionkowskim Miejskim Ośrodku Kultury animatorzy, czyli wskazane przez poszczególne gminy osoby, które w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju lokalnej kultury. Są wśród nich m. in. nauczyciele, samorządowcy, strażacy, mistrzowie sportu, instruktorzy muzyki, pracownicy bibliotek, itd. Statuetkami zostały też nagrodzone zespoły ludowe, koła gospodyń wiejskich czy lokalne stowarzyszenia. Z gminy Wierzbica zostały nagrodzone panie z KGW „Gosposie Samosie” z Wierzbicy . Gratulujemy !