Dożynki Powiatowe w Skaryszewie

Mszą świętą celebrowaną przez proboszcza parafii ks. kanonika Bolesława Walendzika dn. 27.08. 2006 r. rozpoczęły się powiatowo-gminne dożynki w Skaryszewie.
W obrzędowej części starostowie Święta Plonów przekazali upieczony z tegorocznego ziarna chleb gospodarzom uroczystości: staroście Zdzisławowi Kieszkowskiemu oraz burmistrzowi Miasta i Gminy Skaryszew Józefowi Nagrodzkiemu.
Ponad godzinę trwała prezentacja i obtańcowywanie wieńców, które oceniała komisja. Wygrał wieniec przygotowany przez panie z Chomentowa (wieniec z gminy Wierzbica został wyróżniony).
Grupa ponad 20 rolników otrzymała przyznane przez ministra rolnictwa Medale „Zasłużony dla Rolnictwa”. Wśród nich był Jan Lis z Pomorzan (sołtys i radny naszej gminy) . Wśród wręczających był podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Bogdan Socha.
Wielu widzów i uczestników zgromadziły przygotowane przez organizatorów „Bezpieczny Powiat” pokazy sprawności radomskiej policji i tresura psów policyjnych, a także konkurs na torze przeszkód przygotowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Była wystawa sprzętu rolniczego oraz konkursy nawiązujące do ludowej tradycji: robienie masła w masielnicy, rzut bańką, młócenie zboża cepem, piłowanie drewna. Program wypełniły występy reprezentujących poszczególne gminy zespołów ludowych i młodzieżowych grup tanecznych.
Gminę Wierzbica po raz pierwszy od 15 lat reprezentowały zespoły: KGW z Pomorzan , zespół wokalny „Tiramisu” , zespół taneczny „Rock’Shasse” oraz mini formacja „Flesz”. Gwiazdą wieczoru był zespół „Jan Wojdak i Wawele”. Imprezę zakończyła zabawa ludowa.
Ten dzień był szczególnie pracowity dla zespołów z Naszej Gminy ponieważ w tym samym czasie odbywały się Dożynki w Mircu i na zaproszenie organizatorów zespoły: „Tiramisu”, „Rock’Shasse” i „Flesz” dały wspaniały wieczorny koncert nagradzany gromkimi oklaskami oraz bisami !!!