Ferie z GOK – I tydzień

Poniedziałek 28.01.2013r.
-Zajęcia Świetlicowe  10:00 – 14:00

Wtorek 29.01.2013r.
– Zajęcia Plastyczne  11:00 – 13:00

Środa  30.01.2013r.
– Zajęcia Plastyczne  11:00 – 13:00
– Karaoke  13:00 – 15:00

Czwartek 31.01.2013r.
– Zajęcia Plastyczne  11:00 – 13:00
-Dyskoteka  13:00 – 16:00

Piątek 01.02.2013r.
-Zajęcia Świetlicowe 10:14:00.

Zajęcia taneczne, muzyczne, wokalne pozostają bez zmian.

Z A P R A S Z A M Y