Foto relacja ze spotkania wszystkich uczestników zajęć z Mikołajem

Foto  relacja  ze  spotkania  wszystkich  uczestników  zajęć  w  Gminnym  Ośrodku  Kultury  w  Wierzbicy   z  Mikołajem

Grupa taneczna 1

Grupa taneczna 2

Grupa taneczna 3

Grupa taneczna 4

Grupa taneczna 5

Grupa taneczna 6

MINI FLASH

Rock Shasse (przedstawicielka)

 

Zajęcia muzyczne

Zajęcia wokalne

Zajęcia plastyczne

Aerobic