I Wielki Piknik Rodzinny

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy
oraz
LUKS „ RUDA „ w Rudzie Wielkiej
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Wielkiej
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rudzie Wielkiej

w partnerstwie z

GMINĄ WIERZBICA

Zapraszają na:

I WIELKI PIKNIK RODZINNY
„ ŻYJMY RAZEM”

Dnia 16 maja 2010 r . (niedziela)
na terenie Klubu Sportowego „RUDA” w Rudzie Wielkiej
Początek godz.14.00

ZAPRASZAMY