„II Gminny Konkurs Ortograficzny”

Dnia 16 czerwca 2005 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy odbył się II Gminny Konkurs Ortograficzny o Puchar Dyrektora GOK. Organizatorami konkursu byli: Dyrektor GOK – p. Sławomir Kucharczyk, oraz nauczyciele języka polskiego PSP w Wierzbicy: p. Marzena Kucharczyk i p. Renata Krajewska. Myślą przewodnią konkursu było rozbudzenie wrażliwości dziecka na poprawną pisownię w języku ojczystym. W konkursie wzięło udział 70 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów m.in. : z Zalesic, Suliszki, Łączan, Rudy Wielkiej i Wierzbicy. Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III, klasy IV-VI i uczniowie gimnazjów. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z trudnym tekstem dyktanda, byli doskonale przygotowani. Komisja oceniała poprawność ortograficzną tekstu, poprawność interpunkcyjną, a także estetykę pracy. Po sprawdzeniu wszystkich prac ogłoszono wyniki:

I miejsce w kategorii klas I-III zajęła Karolina Tuszyńska z Wierzbicy, II miejsce w tej kategorii przypadło Mateuszowi Borkiewiczowi z Łączan zaś trzecie – Paulinie Kawalec z Zalesic i Mikołajowi Tomczykowi z Wierzbicy.

Z kolei w kategorii klas IV-VI – I miejscem nagrodzono dyktando Aleksandry Stąpór z Wierzbicy, II miejsce zdobyła Ewa Dzbuk z Suliszki, a III -Katarzyna Kwaśniewska z Rudy Wlk.

Wśród gimnazjalistów bezkonkurencyjna okazała się Natalia Ziętek z Wierzbicy, II miejsce zajęła Magdalena Góźdź z Rudy Wlk., zaś III – Hubert Makowski z Wierzbicy, oraz Joanna Sasin z Rudy Wlk . Laureaci otrzymali Puchar Dyrektora GOK w Wierzbicy oraz pamiątkowe dyplomy.