Jubileusz par małżeńskich

Dnia 8 stycznia 2004 roku w G.O.K. odbyła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia par małżeńskich. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Radomski Zdzisław Kieszkowski, Wójt Gminy Wierzbica Sylwester Kopycki, Przewodniczący Rady Gminy Adam Cieślak, oraz szanowni jubilaci-14 par małżeńskich z terenu Gminy Wierzbica. Za wspólne przeżyte lata jubilatów udekorowano medalami, które na wniosek gminnych władz samorządowych przyznał prezydent RP. Od władz gminnych jubilaci otrzymali dyplom, oraz piękne wiązanki kwiatów. Następnie symboliczną lampką szampana uczczono ten niezwykły jubileusz. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której wystąpiły zespoły muzyczne działające przy G.O.K w Wierzbicy.