Nauka języków obcych w ramach PPWOW

             W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy nauką języków obcych  ( 90 zgłoszeń na 45 wolnych miejsc)  w ramach Programu Integracji Społecznej, komisja w składzie: P. Dorota Koselska , P. Arleta Strzelec, P. Izabela Gorazińska   opracowała kryteria naboru, które kwalifikowały uczestników na w/w kurs.

 Kryteria:

– mieszkaniec Gminy Wierzbica;
– osoby bezrobotne, którym poznanie języka umożliwi zdobycie zatrudnienia;
– osoby dorosłe, dla których kurs jest jedyną szansą zdobycia umiejętności językowych;
– zły lub średni status rodziny;
– osoby bez lub ze słabą znajomością języka;
– wysoka motywacja i zaangażowanie;

Komisja brała także pod uwagę ilość złożonych ankiet z jednej rodziny (np.2,3)  i  kwalifikowała tylko 1 osobę na w/w kurs.

Wszystkie osoby zakwalifikowane na zajęcia, zostały w dniu dzisiejszym tj. 10.04.2009 r. powiadomione o tym fakcie telefonicznie przez pracowników GOK.

GOK informuje również  iż osoby, które nie zostały przyjęte na zajęcia,  będą miały pierwszeństwo udziału w podobnych programach  w ramach złożonych przez GOK  innych miękkich  Projektach Unijnych  PO KL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki ).

 

Rozkład zajęć:

 

Język angielski – środa godz. 14.00 – 15.30  

                                   piątek godz. 15.00 – 16.30      

 

 Język włoski –  poniedziałek  godz. 16.30 – 18.00

                                              środa   godz.  15.30 – 17.00 

 

Język niemiecki –wtorek godz. 15.00 – 16.30

                                czwartek godz. 15.30 – 17.00