„V Mazowiecki Festiwal Teatrów Amatorskich”

3 czerwca 2005 roku w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu odbył się półfinał V Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. O przepustkę do finału rywalizowało dziesięć zespołów teatralnych, z powiatu Radomskiego w tym grupa teatralna „Atlantyda” działająca przy GOK w Wierzbicy. Przedstawienie zatytułowane „Skąpiec” Moliera przygotowane przez p.Annę Różycką i Agnieszkę Wakułę wzbudziło ogromne zainteresowanie oraz podziw jury i publiczności. W związku z tym, młodzi aktorzy otrzymali „klucze” do finału.
Finał V Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich odbył się 20 czerwca w Mińsku Mazowieckim. Powiat Radomski reprezentował zespół z Wierzbicy „Atlantyda” i Radomia, „Teatr Poszukiwań” działającego przy Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”.

Jury w składzie :

Grzegorz Mrówczyński – reżyser filmowy i teatralny

Anna Chodakowska –  aktorka teatralna i filmowa

Aleksandra Dziurasz – choreograf

Andrzej Blumenfeld – aktor teatralny (Teatr Narodowy w Warszawie)

 i filmowy (Pensjonat pod Różą)

przyznało Grand Prix V Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich grupie teatralnej z Warszawy . Wyróżnienie zdobył Teatr Poszukiwań z Radomskiej Resursy.

Zespół Atlantyda znalazł się w gronie 7 najlepszych grup teatralnych w Województwie Mazowieckim.

Głównym organizatorem było Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim.