Wojciech Siemion w Wierzbicy

Młodzieżowy teatr „ATLANTYDA” działający przy G.O.K. w Wierzbicy został zakwalifikowany do udziału w konkursie – ” Mazowiecki Festiwal Teatrów Obrzędowych”. 20.I.2004r. wystawiono konkursowy spektakl „Dziady”cz.II A.Mickiewicza na które przyjechało specjalnie powołane jury. Wśród jurorów znalazł się Wojciech Siemion – jeden z najpopularniejszych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Głównym celem konkursu była prezentacja twórczości artystycznej obrzędowych grup teatralnych z małych miejscowości z Mazowsza,pobudzenie aktywności teatralnej społeczności, oraz inspirowanie instruktorów grup teatralnych do poszukiwania nowych form pracy z teatrem. Finałem było spotkanie wszystkich teatrów obrzędowych biorących udział w konkursie, oraz wręczenie nagród. Główną nagrodę zdobył zespół z Zaborowia za obrzęd pieczenia chleba. Nagrody wręczał sam Wojciech Siemion.