Wystawa

W dniach od 1 do 5 marca 2004 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy została zorganizowana wystawa prac dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół nr 2 z Radomia.Na wystawie zostało pokazane ok. 50 prac plastycznych,wykonanych różnymi technikami. Można było oglądać rysunki kolorowe wycinanki i gobeliny. W placówce uczą się dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i głębokim, w tym ze złożonymi dysfunkcjami w rozwoju psychoruchowym. Uczniowie tej szkoły wielokrotnie byli laureatami Przeglądu Małych Form Artystycznych i konkursów plastycznych. Wystawę obejrzeli uczniowie szkół, dzieci z przedszkoli, a także mieszkańcy naszej gminy.