XXIII Mały Konkurs Recytatorski

W dniu 20 i 21 marca 2006r. odbył się XXIII Mały Konkurs Recytatorski, zorganizowany w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy.
20 marca do konkursu przystąpiło 8 szkół podstawowych i 2 gimnazja, w sumie wystąpiło 60 uczniów. Uczestnicy konkursu prezentowali wysoki poziom i zróżnicowany repertuar. Laureatów i wyróżnionych wyłoniła komisja w składzie: Marek Ślusarski – przedstawiciel Towarzystwa Kultury Teatralnej i Agnieszka Wakuła – instruktor teatralny G.O.K.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników jury udało się na burzliwe narady.
Do dalszego etapu wyłoniono pięciu laureatów:
Joannę Parszewską z PSP w Wierzbicy, Katarzyne Pasek z PSP w Wierzbicy, Michała Dzika z PSP w Wierzbicy, Ewelinę Piskorz z PSP w Łączanach, Magdalenę Kundys z PG w Wierzbicy.
Wyróżnienia otrzymało osiem osób:
Przemysław Rola PSP Łączany, Weronika Sadza PSP Zalesice, Krzysztof Dulęba PSP Ruda Wielka, Aleksandra Woźniak PSP Dąbrówka Warszawska, Ewelina Skrzypowska PSP Wierzbica, Albert Gryz PSP Polany, Magdalena Góźdź PG Ruda Wielka, Natalia Ziętek PG Wierzbica.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci i wyróżnieni nagrody książkowe. W drugim dniu konkursu 21.marca wiersze recytowali mali uczestnicy z czterech przedszkoli. Zalesic, Wierzbicy, Polan i Rudy Wlk.
Jury w składzie: Grażyna Góźdź, Teresa Wróbel, Agata Zawisza, Bożena Kosowska miało nie lada problem, ponieważ wszyscy uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani.
Komisja jednak po długich naradach wyłoniła jednego laureata: został nim Adrian Łukawski z PP w Polanach.
Wyróżnienia otrzymali:
Sadza Natalia PP Zalesice, Motyka Marysia PP Wierzbica, Piotr Szymczyk PP Polany i Anita Błaszczyk PP Ruda Wielka. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy, a nagrody książkowe laureaci i wyróżnieni.