XXVII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Towarzystwo Kultury Teatralnej w Radomiu , Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu  oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają na  XXVII Mały Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne

Terminy konkursów dla Gminy Wierzbica

Szkoły Podstawowe – 19.kwiecień godz. 10.00
Gimnazja –  19.kwiecień godz.12.00
Przedszkola – 20.kwiecień godz.10.00

Zgłoszenia prosimy nadsyłać  do dn. 14.04.2010 r. do GOK w Wierzbicy.

KARTA UCZESTNIKA MALEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO