Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Wierzbica 2019 – wyniki

                                                                 Kategoria szkoły i gimnazja

Komisja w składzie :

 Adolf Krzemiński – Prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej ” Ziemia Radomska”

 Marian Popis – Vice Prezes TKT ” Ziemia Radomska”

po przesłuchaniu 32 recytatorów przyznała następujące wyróżnienia oraz nagrody.

Wyróżnienia :

1.Zuzanna Guźdź – PSP w Polanach

2. Wojciech Jakubiak – PSP w Zalesicach

3. Alicja Wątła – PSP w Zalesicach

4. Jan Andrzejewski – PSP w Wierzbicy

5. Hanna Nowak – PSP w Wierzbicy

6. Sandra Peć – PSP w Wierzbicy

7. Ewa Minda PSP w Łączanach

8. Krzysztof Utkowski – PSP w Dąbrówce Warszawskiej

9. Nadia Sowa – PSP w Rudzie Wielkiej

10. Nikola Wojtunik – PSP w Łączanach

Laureaci :

1.Aleksandra Rola – PSP w Łączanach

2.Gabriela Utkowska – PSP w Dąbrówce Warszawskiej

3.Emilia Kwiecień – PSP w Wierzbicy

4.Ewa Łukawska – PSP w Zalesicach

5.Maja Kołodziejczyk – PSP w Polanach

6. Patrycja Stępień – PG w Wierzbicy

 

                                                                     Kategoria przedszkola

 

Komisja w składzie :

Sławomir Kucharczyk – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy

Tomasz Zakrzewski – instruktor GOK

po przesłuchaniu 20 recytatorów przyznała następujące wyróżnienia oraz nagrody

Wyróżnienia :

1.Lena Farbiś – GPB w Rudzie Wielkiej

2. Zofia Minda – GPB w Łączanach

3. Aleksandra Łyżwińska – GPB w Zalesicach

4. Gabriela Urbańska – GPB w Wierzbicy

5. Maja Mąkosa GPB w Wierzbicy

6. Zuzanna Dąbrowska GPB w Polanach

7. Julia Śliwa GPB w Wierzbicy

Laureaci :

1. Hanna Chrząszcz – GPB w Zalesicach

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wierzbicy

W Wierzbicy odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym uczestniczyli znamienici goście.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą. Następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty na grobie bohaterów narodowych. Wszystko zakończyła prelekcja historyczna dr Krzysztofa Busse, pracownika delegatury IPN w Radomiu, nt. represjii wobec żołnierzy niezłomnych po II Wojnie Światowej.

W międzyczasie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz wraz ze starostą radomskim Waldemarem Trelką oraz Wójtem Gminy Wierzbica Zdzisławem Duliasem, uhonorowali płk rez. Alfreda Kabatę, medalem Zasłużony dla Powiatu Radomskiego. Gratulacje złożył również poseł na Sejm RP Robert Mordak.

W uroczystościach upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wierzbicy uczestniczyli:

 1. Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz
 2. Poseł na Sejm VIII kadencji Robert Mordak – Kukiz’15
 3. Poseł na Sejm V kadencji Lucyna Wiśniewska
 4. Starosta Radomski – Waldemar Trelka
 5. płk rez. Alfred Kabata – Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP, oraz członkowie delegacji:
 6. por. Piotr Szczepaniak
 7. Piotr Przygodzki
 8. Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias
 9. ks. dr Julian Sobczyk – Proboszcz parafii pw. św. Stanisława bm. i m.
 10. Krzysztof Sitkowski, Tadeusz Stanisławek, Ryszard Sitkowski, Jerzy Krzosek – przedstawiciele Związku Piłsudczyków w Radomiu
 11. dr Krzysztof Busse – pracownik IPN Delegatury w Radomiu
 12. Andrzej Sobieraj – Prezes Stowarzyszenia Więźniów Politycznych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Radomiu
 13. Andrzej Radkiewicz, Krzysztof Iwańczuk, Konrad Gałka – Grupa Rekonstrukcji Historycznej i Bractwa Kurkowego z Radomia
 14. Agnieszka Wasil – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach
 15. dr Tadeusz Pyrcioch – wykonawca utworu „Ojczyzna”
 16. Aleksander Stajniak – siostrzeniec kap. Aleksandra Młyńskiego „Drągala”
 17. Jerzy Jęczyński – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Wierzbicy
 18. Poczty sztandarowe:
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowali
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbicy
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbicy Kolonia
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudy Wielkiej
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzeczkowa
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Łączan
  • Rycerzy Kolumba z Łączan.
 19. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach
 20. Koło Gospodyń Wiejskich „Gosposie Samosie” z Wierzbicy.
 21. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy