Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wierzbicy

W Wierzbicy odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w którym uczestniczyli znamienici goście.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą. Następnie przemaszerowano na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty na grobie bohaterów narodowych. Wszystko zakończyła prelekcja historyczna dr Krzysztofa Busse, pracownika delegatury IPN w Radomiu, nt. represjii wobec żołnierzy niezłomnych po II Wojnie Światowej.

W międzyczasie wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz wraz ze starostą radomskim Waldemarem Trelką oraz Wójtem Gminy Wierzbica Zdzisławem Duliasem, uhonorowali płk rez. Alfreda Kabatę, medalem Zasłużony dla Powiatu Radomskiego. Gratulacje złożył również poseł na Sejm RP Robert Mordak.

W uroczystościach upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Wierzbicy uczestniczyli:

 1. Wiceminister Obrony Narodowej – Wojciech Skurkiewicz
 2. Poseł na Sejm VIII kadencji Robert Mordak – Kukiz’15
 3. Poseł na Sejm V kadencji Lucyna Wiśniewska
 4. Starosta Radomski – Waldemar Trelka
 5. płk rez. Alfred Kabata – Prezes Związku Oficerów Rezerwy RP, oraz członkowie delegacji:
 6. por. Piotr Szczepaniak
 7. Piotr Przygodzki
 8. Wójt Gminy Wierzbica Zdzisław Dulias
 9. ks. dr Julian Sobczyk – Proboszcz parafii pw. św. Stanisława bm. i m.
 10. Krzysztof Sitkowski, Tadeusz Stanisławek, Ryszard Sitkowski, Jerzy Krzosek – przedstawiciele Związku Piłsudczyków w Radomiu
 11. dr Krzysztof Busse – pracownik IPN Delegatury w Radomiu
 12. Andrzej Sobieraj – Prezes Stowarzyszenia Więźniów Politycznych i Represjonowanych w Stanie Wojennym w Radomiu
 13. Andrzej Radkiewicz, Krzysztof Iwańczuk, Konrad Gałka – Grupa Rekonstrukcji Historycznej i Bractwa Kurkowego z Radomia
 14. Agnieszka Wasil – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach
 15. dr Tadeusz Pyrcioch – wykonawca utworu „Ojczyzna”
 16. Aleksander Stajniak – siostrzeniec kap. Aleksandra Młyńskiego „Drągala”
 17. Jerzy Jęczyński – Prezes Zarządu Gminnego OSP w Wierzbicy
 18. Poczty sztandarowe:
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Kowali
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbicy
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Wierzbicy Kolonia
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Rudy Wielkiej
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzeczkowa
  • Ochotniczej Straży Pożarnej z Łączan
  • Rycerzy Kolumba z Łączan.
 19. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polanach
 20. Koło Gospodyń Wiejskich „Gosposie Samosie” z Wierzbicy.
 21. Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy